JAVITE NAM SE

 
Molimo Vas, ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj firmi i uslugama koje nudimo, da nam se javite pute nekog od naših kontakata, ili da nas posjetite direktno u poslovnoj zgradi uprave firme.
 
 
  +387 32 684 060
 
 +387 32 684 060
 
 prograd@prograd.ba
 
 www.prograd.ba
 
Donja Golubinja bb,
 
Begov Han, Žepče 72233
 
Bosna i Hercegovina
 
 
 
 

 

Direktni kontakti

tel:     ++ 387 (0) 32 674 191
fax:    ++ 387 (0) 32 674 190

tel:     ++ 387 (0) 32 684 060
mob:  ++ 387 (0) 63 299 061

tel:     ++ 387 (0) 32 684 060
mob:  ++387 (0) 061 104 736

tel:     ++ 387 (0) 32 684 060
Mob:   ++ 387 (0) 63 299 064

tel:     ++ 387 (0) 32 684 060
Mob.  ++ 387 (0) 61 417 464

tel:     ++ 387 (0) 32 674 191

tel:     ++ 387 (0) 32 674 191
Mob:   ++ 387 (0)  61 757 907

tel:     ++ 387 (0) 32 684 060
mob:  ++ 387 (0) 61 826 450

e-mail: ilijaz.hadzavdic@prograd.ba