JAVITE NAM SE

 
Molimo Vas, ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj firmi i uslugama koje nudimo, da nam se javite pute nekog od naših kontakata, ili da nas posjetite direktno u poslovnoj zgradi uprave firme.
 
 
  +387 32 684 060
 
Fax: +387 32 674 190
 
 prograd@bih.net.ba
 
 prograd@prograd.ba
 
 www.prograd.ba
 
Donja Golubinja bb,
 
Begov Han, Žepče 72233
 
Bosna i Hercegovina
 
 
 

PROGRAD Holz d.o.o. Žepče

Elvedin Badnjar, dipl. oec, direktor

032 684 060

elvedin.badnjar@prograd.ba

 

Ašir Mehić, dipl. oec,

032 684 060

asir.mehic@prograd.ba

 

Ilijaz Hadžavdić, komercijala, prodaja

032 684 060

ilijaz.hadzavdic@prograd.ba

 

Indira Džinić, dipl. iuris, pravni poslovi

032 684 060

indira.dzinic@prograd.ba

 

Ibrahim Badnjar, nabavka

032 684 060

ibrahim.badnjar@prograd.ba

 

Amel Badnjar, mr. d.i.g. tehnička priprema

032 684 060

amel.badnjar@prograd.ba

 

PROGRAD d.o.o. Žepče

Kasim Badnjar, direktor

032 684 060

prograd@prograd.ba

prograd@bih.net.ba

 

Nermin Pašić, d.i.g. rukovodilac građevinske operative

032 684 060

e-mail: nermin.pasic@prograd.ba

 

Hasan Husičić, dipl. oec. šef računovodstva

032 684 060

hasan.husicic@prograd.ba

 

Sejid Hajdarević, dipl. oec. računovodstvo

032 684 060

sejid.hajdarevic@prograd.ba